Home folder aanmaken in Windows Server 2016

1890Hoe instel je Home folder?

 

Er zijn heel veel manieren om home folder aan te maken. Dit is een van de meest gebruikte manier in bedrijfsleven.

 

Ga naar server c:\ of d:\ schrijf >> nieuw map aanmaken en Home hernoemen >> rechte mouseknop op de map >> properties >> sharing >> advanced sharing >> Share this folder (aanvinken) >> achter de Share name: $ teken zetten ( Home$ ) >> Permissions >> geeft de Full Control voor everyone >> apply >>> ok

Rechte mouseknop op Home >> Properties >> Security >> Advaced >> Disable inheritance >> Convert inherited permissions into explicit permissions on this object >> apply >> oke

Homefolder aangeven voor de users in AD
Zoek de user via AD >> rechte mouseknop op de grbuiker >> properties >> profile >> Home folder >>
Connect: U to \\Servernaam \Home$\%username%

Savernaam kun je vinden via:
Rechtemouseknop op Home folder die je heeftaangemaakt >> sharering >> daarstaat de Netwerk Path: \\WIN-TPGFV2L6SCV\Home$

Dan kan je apply drukken

Documenten op Home folder zetten.

Server manager >> tools >> group policy management >> Forest: pram.local >> Domains >> pram.local >> rechte mouse knop op OU_Sales >> Create a GPO in this domain, and Link it here… >> Name: Redirect my documenten >> oke

Rechte mouseknop op Redirect my documenten >> edit >> user configuration >> windows settings >> windows settings >> Folder Redirection >> rechte mouseknop op Documents >> Properties >>
taeget
Settings: Basic – Redirect everyone’s folder to the same location
Target folder location: create a folder for each user under the root path
Root path: Servernaam\Home$
\\WIN-TPGFV2L6SCV\Home$
Settings: vinkje uitzetten: Grant the user exclusive right to Documents >> apply >> ok

Outloggen hyper – v >> inloggen als andere gebruiker >>

 

Meest gestelde vragen

Wat is Home folder?

Homefolder is een map die elke gebruiker krijgt. In de homefolder kunnen ze hun eigen documenten opslaan. Dat is ook Basismap genoemd.

Wat is verschil tussen homefolder en afdelingsfolder ?

Iedere gebruiker in de organisatie krijgt een homefolder. Daar kunnen ze hun eigen documenten opslaan. Daar heeft niemand anders toegang. Alleen administrator nog heeft daar toegang.

Afdelingsfolder is een folder die met allemaal in de afdeling heeft gedeeld. Maar andere afdelingen hebben daar geen toegang.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *